منوی دسته بندی
منوی دسته بندی

شرایط پرداخت

خرید کالا در سایت جورابزار بصورت پرداخت آنلاین می باشد . با تکمیل مشخصات وارد درگاه  پرداخت شده و در آنجا پرداخت کانل شده و پس از پردازش کالای خریداری شده به وسلیه پست ارسال می شود.

درصورت وصل نشدن آدرس پرداخت به درگاه شما می توانید با استفاده از شماره کارت زیر پرداخت خود را کامل نمایید.

بازدیدها: 5